Run For Divyang

10K - MALE

PlaceBibNameTime
11051Sachin Singh00:33:19
21046Jitender Bhardwaj00:33:42
31047Rakesh Kumar Yadav00:33:54

10K - FEMALE

PlaceBibNameTime
11002Sarah Iype01:10:45

5K - MALE

PlaceBibNameTime
15005Krishan Antil00:15:20
25020Nitin00:15:38
35163PrinceDetha00:15:51

5K - FEMALE

PlaceBibNameTime
15006Supreet Kaur Kapoor00:23:12
25162Anuratha Chahuhan00:24:17
35009Jayanthi sunil00:25:12