Ayuthon 2nd Edition

10K - MALE

PlaceBibNameTime
11044Dinesh Mhatre00:34:14
21003Nishu Kumar00:34:58
31008Vignesh Chimanlal Chavda00:34:59

10K - FEMALE

PlaceBibNameTime
11231MAVI SUNILBHAI00:43:09
21213Anoli Shah00:53:48
31131Shilpa Patel00:59:17

5K - MALE

PlaceBibNameTime
15202RAKESH SONAWANE00:15:41
25289Ekesh Bhai dashariya bhai Bhilala00:15:43
35201RAHUL BAIRWA00:15:52

5K - FEMALE

PlaceBibNameTime
15290Chhaya Shah00:17:46
25138Patel Ashaben Samirbhai00:26:50
35159Tanvi Vaghani00:28:20